Stałe sukcesywne wykonywanie usług pralniczych [pranie i maglowanie (prasowanie)] dla potrzeb Szpitala Solec Sp. z o. o. PDF Drukuj
wtorek, 19 marca 2013 13:50

Numer sprawy DZP/19/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Modyfikacja zapisów SIWZ

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzytsniejszej

Poprawiony: poniedziałek, 22 kwietnia 2013 10:14