Dostawa aparatu RTG przyłóżkowego(jezdnego)wraz z montażem i uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu PDF Drukuj
wtorek, 09 kwietnia 2013 14:01

Numer sprawy DZP/27/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Sprostowanie

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania_2

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_1

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania_3

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_2

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania_4

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania_5

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia_3

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: środa, 29 maja 2013 12:34