Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 15 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. PDF Drukuj
wtorek, 04 czerwca 2013 13:19

Numer sprawy DZP/30/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Unieważnienie postępowania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2013 11:52