Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora parametrów krytycznych PDF Drukuj
środa, 12 czerwca 2013 11:04

Numer sprawy DZP/39/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony: piątek, 21 czerwca 2013 14:04