Dostawa materiałów opatrunkowych w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. PDF Drukuj
poniedziałek, 17 czerwca 2013 08:34

Numer sprawy DZP/38/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu_1

Pobierz plik: Zawidomienie o przedłużeniu terminu składanai ofert_1

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogloszenia o zamówieniu_2

Pobierz plik: Zawidomienie o przedłużeniu terminu składanai ofert_2

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystnuiejszej

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 08:30