Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część I PDF Drukuj
wtorek, 09 lipca 2013 08:23

Numer sprawy DZP/46/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz plik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2

Pobierz plik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_2

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony: piątek, 09 sierpnia 2013 11:50