Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego w okresie 12 miesięcy dla Szpitala Solec Sp. z o. o. – część II PDF Drukuj
czwartek, 11 lipca 2013 08:19

Numer sprawy DZP/47/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz plik: Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Unieważnienie Zadania nr 13 oraz Zadania nr 20

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony: środa, 28 sierpnia 2013 12:30