Stała sukcesywna dostawa leków w podziale na 2 zadania dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie PDF Drukuj
środa, 14 sierpnia 2013 23:59

Numer sprawy DZP/51/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania-lekiII

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty