Stala sukcesywna dostawa leków w podziale na 40 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. w Warszawie PDF Drukuj
poniedziałek, 26 sierpnia 2013 12:22

Numer sprawy DZP/55/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Sprostowanie

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania_24-09-2013

Pobierz plik: Unieważnienie postępowania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: środa, 13 listopada 2013 09:53