Dostawa materiałów szewnych w podziale na 19 zadań dla Szpitala Solec Sp. z o.o. PDF Drukuj
czwartek, 19 września 2013 10:07

Numer sprawy DZP/62/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaII

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytaniaII

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytaniaIII

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaIII

Pobierz plik: Unieważnienie postępowania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Poprawiony: środa, 13 listopada 2013 09:34