PDF Drukuj

Sanatoria1. PRAWO DO LECZENIA UZDROWISKOWEGO
Leczenie uzdrowiskowe przysługuje ubezpieczonemu na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Skierowanie wymaga potwierdzenia przez właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego oddział wojewódzki Funduszu.
Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej do ukończenia 26 lat, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszš odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium uzdrowiskowym i sanatorium uzdrowiskowym.
Ubezpieczony ponosi również koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściowa odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym.