Szpitalny Oddział Ratunkowy PDF Drukuj
 

Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - lek. med. Teresa Ożarek - Medyńska

 

SOR to:

  • pomoc w nagłych wypadkach
  • całodobowe usługi ambulatoryjne
  • szybka i kompleksowa diagnostyka
  • natychmiastowe konsultacje medyczne

Przyjmujemy i leczymy pacjentów zgłaszających się do szpitala ze skierowaniem lub bez skierowania z prośbą po poradę z powodu pogorszenia stanu zdrowia. Gotowi jesteśmy do przyjęcia pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia spowodowanym chorobą lub jej powikłaniem.

Leczenie nieodpłatne - w ramach limitu i standardów Narodowego Funduszu Zdrowia.
Leczenie odpłatne - na życzenie pacjenta, bez skierowania i możliwości zwrotu kosztów leczenia przez NFZ, opłacane przez pacjentów prywatnie.


Pracownicy mają obowiązek wszechstronnej znajomości zagadnień z prawie wszystkich dziedzin medycyny. Z tego też powodu specjalizacja z medycyny ratunkowej jest jedną z najtrudniejszych, ale dających lekarzowi największą satysfakcję i ogromny zasób wiedzy medycznej.

Lekarze posiadają bardzo wysoki poziom specjalistycznej wiedzy fachowej z innych dziedzin medycyny - trzech z chirurgii ogólnej, jeden z chorób wewnętrznych. Wieloletnie doświadczenie specjalistyczne i ogromne umiejętności jakie zdobyli w okresie dotychczasowej pracy w najlepszych ośrodkach medycznych w Polsce, gwarantuje bardzo wysoką jakość świadczonych usług medycznych.

Pielęgniarki jako partnerzy lekarzy w diagnostyce i leczeniu pacjentów SOR są wyszkolone nie tylko w medycynie ratunkowej lecz w innych specjalnościach pielęgniarskich. W związku z wysokimi kwalifikacjami fachowymi świadczą pełen zakres usług pielęgniarskich. Pracując z najbardziej potrzebującymi pomocy pacjentami są wyszkolone w zakresie komunikacji interpersonalnej z chorym, jego potrzebami, stanem emocjonalnym, co gwarantuje najwyższy standard obsługi pielęgniarskiej pacjenta.

Oprócz działalności medycznej Szpitalny Oddział Ratunkowy prowadzi działalność naukową, pracujący lekarze są aktywnymi członkami towarzystw naukowych. W okresie minionego roku brali czynny udział w licznych zjazdach naukowych, na których wygłosili prace prezentujące dorobek medyczny Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala na Solcu oraz prace w zakresie postępów w medycynie ratunkowej.

 

Kontakt tel. 22 250 61 35, fax 22 625 33 27