Poradnia Psychologiczna PDF Drukuj Email

Agnieszka Olchowik, psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc muzykoterapię w Ośrodku Dziennym dla osób z upośledzeniem umysłowym, a obecnie pracuje jako psycholog w Szpitalu SOLEC sp. z oo.

Dodatkowo swoje doświadczenie kliniczne poszerzała w trakcie praktyk i staży w Instytucie „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”- Oddział Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, w Szpitalu Bielańskim- Oddział Pediatryczny oraz Psychiatryczny oraz w Bielańskim Środowiskowym Domu Samopomocy typ A (dla osób przewlekle psychicznie chorych).

Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych „Psychosomatyka i somatopsychologia”.

Doszkala się biorąc udział czynny i bierny w konferencjach- Konferencja Naukowa pt. „Wczesne niepowodzenia prokreacji- etiologia, prewencja i postępowanie w ujęciu interdyscyplinarnym” , Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „Psychologia kliniczna w ginekologii i położnictwie- interdyscyplinarny model opieki”,  Ogólnopolska konferencja „Psyche i Stomia”, Ogólnopolska konferencja „Człowiek chory w środowisku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia”, Ogólnopolska Studencko- Doktorancka Konferencja Naukowa „Psychodebiuty” oraz szkoleniu z muzykoterapii w Centrum Wspomagania Rozwoju Osobowości.


Zapraszamy osoby, które chciałyby uzyskać poradę psychologiczną lub wsparcie.

Wsparcie może być sposobem na złagodzenie napięcia i dyskomfortu spowodowanego stresem, kryzysem czy trudną sytuacją życiową wykorzystując posiadane przez człowieka zasoby.


Godziny przyjęć:

Poniedziałek: godz. 9.00, 10.00, 14.00

Środa: godz. 9.00, 10.00, 14.00

Piątek: godz. 9.00, 10.00