Władze Spółki Szpital SOLEC Sp. z o.o.


 

Rada Nadzorcza:

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Tomasz Rek

Członek Rady Nadzorczej

Lucyna Kasprowicz

Członek Rady Nadzorczej

Wiesława Rudzka

Członek Rady Nadzorczej

Anna Przek

Członek Rady Nadzorczej

Dariusz Młotkiewicz


 

Zarząd:

 

Prezes Zarządu

  Ewa Więckowska 

 

Szpital SOLEC

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

ul. Solec 93, 00-382 Warszawa

KRS: 0000368174 NIP: 525-249-14-19  REGON: 142628955