ZO/26/10/2016 Zapytanie ofertowe na dzierżawę łączy światłowodowych PDF Drukuj
czwartek, 03 listopada 2016 14:51

ZO/26/10/2016  - W związku z realizacją projektu „Zapewnienie wysokiej jakości usług medycznych poprzez wdrożenie e-usług w Szpitalu Solec sp. z o.o. w Warszawie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II „Wzrost e-potencjału na Mazowszu”, działania 2.1 „E-usługi”, podziałania 2.1.1 „E-usługi dla Mazowsza”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Szpital Solec sp. z o.o. ogłasza, zgodnie z zasadą konkurencyjności, zapytanie ofertowe ZO/26/10/2016 na dzierżawę łączy światłowodowych.

 

Zapytanie ofertowe

Wyjaśnienia z 2016-11-09
Wyjaśnienia z 2016-11-10

 

Zapytanie umieszczone w Bazie Konkurencyjności

 

Wynik