PN/33SM/11/2016 na dostawy sprzętu medycznego do Szpitala Solec Sp. z o.o. PDF Drukuj
piątek, 30 grudnia 2016 20:02

Ogłoszenie

SIWZ

Zmiana terminu otwarcia ofert

Wyjaśnienia z dnia 09.01.2017

Formularz asortymentowo - cenowy

Oferta

Informacja - załącznik numer 6 - wzór umowy

Protokół z otwarcia ofert

Uzupełniony protokół z otwarcia ofert

Wynik

Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 15:09