Prawa Pacjenta
1 Prawa pacjenta
2 Ustawa o prawach pacjenta
3 Pełnomocnik Szpitala do Spraw Pacjenta