Uchwała Nr 32 / 2011 r. Drukuj

Uchwała Nr 32 / 2011 r. Zarządu Spółki Szpital SOLEC Sp. z o.o. z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia zasad kontaktów pracowników Spółki Szpital Solec Sp. z o.o. oraz osób świadczących na podstawie umów cywilnoprawnych usługi na rzecz Spółki z przedstawicielami producentów oraz dystrybutorów materiałów, produktów leczniczych i wyrobów medycznych