Drukuj

Wypożyczanie preparatów i bloczków parafinowych

 

Uprzejmnie informujemy o możliwości wypożyczenia dokumentacji medycznej w postaci preparatów i bloczków parafinowych. O wypożyczenie może zwrócic się pacjent lub osoba posiadająca upoważnienie pisemne, lub podmit leczniczy.

 

Wniosek o wypożyczenie musi mieć formę pisemną i zawierać:

  • Imię i nazwisko pacjenta
  • Numer PESEL
  • Numer badania/skierowania
  • Dokładny adres podmiotu, do którego zostają wypożyczone preparaty
  • Czytelny podpis pacjenta lub pieczątkę i podpis lekarza prowadzącego

 

Preparaty wypożyczamy w godzinach:

8:00 - 10:00 i 12:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku

 

Czas wypożyczenia wynosi do 10 dni. 

Do wydania dokumentacji medycznej - preparatów i bloczków parafinowych - konieczny jest dowód osobisty lub upoważnienie dla osoby odbierającej.

 

Więcej informacji:

tel. 22 831 02 01 wew. 361 lub 245

Zakład Patomorfologii ul. Kruczkowskiego 3 (dawniej Herberta 3), Warszawa