Dostawa środków i sprzętu jednorazowego do aparatu do ciągłej terapii nerkozastępczej (Prismaflex) w okresie 12 miesięcy Drukuj
wtorek, 02 lipca 2013 10:21

Numer sprawy DZP/44/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony: czwartek, 11 lipca 2013 08:29