Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych dla Szpitala Solec Sp. z o. o. Drukuj
czwartek, 03 października 2013 10:34

Numer sprawy DZP/66/2013


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Pobierz plik: Ogłoszenie o zamówieniu

Pobierz plik: SIWZ

Pobierz plik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pobierz plik: Odpowiedzi na pytania

Pobierz plik: Powiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

Poprawiony: środa, 13 listopada 2013 08:17