Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 34103-2013 z dnia 2013-03-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Dostawa aparatu EKG wraz z uruchomieniem oraz przeszkoleniem personelu
Termin składania ofert: 2013-03-13

Numer ogłoszenia: 36827 - 2013; data zamieszczenia: 11.03.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 34103 - 2013 data 05.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: