Numer ogłoszenia: 209431 - 2013; data zamieszczenia: 09.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 203559 - 2013 data 03.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Solec Sp. z o.o., ul. Solec 93, 00-382 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 250 62 48, fax. 22 250 61 99.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

II.2) Tekst, który należy dodać: